Ipɔ diyamu

CITBEB EYOMBWɛNDI NYWɛ IPO DIYAMU

CITBEB endi ehowa ema janjɛ o itapileta Baibili na ŋhalo mu Batanga, na tepɛhɛ o pelaha ipanga mɛhɛ eyombwɛ ŋhalo, me tombwahe. O tina tɛh ɛtɛnɛ, olandini iyɛnɛ ma pisɔ na bevala, iveledɛ nywɛ ma ngando mamamboa mahu, na ma yanho, na malombɛ mahu. Olandini tepɛhɛ iyɛnɛ ova ka ehado ya itombwedɛ da ŋhalo mu batanga  elano. Iyombwɛndina ŋhalo mahu ɛyokwabedɛ bua bɔhɔ o masukulu mahu.

 

 

 

 

Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.